Διαχειριστές του συστήματος

Υπεύθυνος και Διαχειριστης του συστήματος:

Μπίλλης Αντώνιος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6998477766

Email:

ampillis@med.auth.gr,

antonis@iti.gr